По-безопасен интернет

Помагаме интернет да стане по-безопасно място за всички.

Имаме дългогодишен опит в разработването на технологии за сигурност, които служат не само на потребителите ни, но и на целия онлайн свят. Когато създадем технология за подобряване на безопасността на услугите си, намираме начини да я споделим, за да бъде полезна на всички. И тъй като заплахите се променят с течение на времето, приспособимите ни и далновидни мерки улесняват останалите фирми в намирането на адекватни защитни решения.

Технологията за безопасно сърфиране защитава не само потребителите на Chrome

Първоначално създадохме Безопасно сърфиране, за да предпазваме потребителите на Chrome от злонамерен софтуер и опити за фишинг, като им сигнализираме, когато са на път да посетят опасни уебсайтове. За да стане интернет по-безопасно място за всички, дадохме възможност на други фирми да използват тази технология безплатно в браузърите си, включително Apple Safari и Mozilla Firefox. Днес Безопасно сърфиране защитава половината онлайн население на света.

Също така, когато открием проблеми в сигурността на даден уебсайт, сигнализираме на собственика му и предлагаме безплатни инструменти за бързото им отстраняване. С непрекъснатото споделяне на новите защитни технологии, които разработваме, спомагаме интернет да стане по-безопасно място за всички.

Използваме HTTPS, за да сърфирате в интернет по-безопасно

Свързването с услугите ни чрез шифроване през HTTPS ви предпазва от шпиониране и злонамерени хакери и гарантира, че ще стигате само до нещата и местата, които искате. За да стимулираме уебсайтовете да се възползват от този допълнителен защитен метод, направихме шифроването през HTTPS един от сигналите, чрез които алгоритъмът на Google Търсене класира сайтовете в резултатите от търсенето с нас.

Създаваме награди за сигурност, за да разкриваме уязвимости

В Google създаваме поощрителни програми във връзка със сигурността, в които независими изследователи получават финансово възнаграждение, за да откриват уязвимости в услугите ни и да разработват необходимите корекции. Всяка година отпускаме милиони долари под формата на субсидии за проучвания и премии за открити грешки. Понастоящем използваме такива програми за много продукти на Google, като Chrome и Android.

Правим инструментите си за сигурност достъпни за програмистите

Споделяме технологиите си за сигурност с други хора, когато смятаме, че може да са им полезни. Например предоставяме на програмистите свободен достъп до Google Cloud Security Scanner, за да могат да сканират и анализират уеб приложенията си в App Engine за уязвимости в сигурността.

Споделяме данни за практиките си, за да направим интернет по-безопасно място

От 2010 г. насам Google публикува Отчета за прозрачност. Той съдържа статистически данни за неща като премахвания поради авторски права, правителствени искания за потребителски данни, както и инициативи за сигурност, като Безопасно сърфиране. Освен това споделяме информация за степента на използване на шифроването от различните уебсайтове и доставчици на електронна поща в бранша. Целта ни е не само да споделяме своя напредък с потребителите си, но и да насърчаваме останалите да възприемат по-надеждни стандарти за сигурност в името на това, интернет да стане по-безопасно място за всички.